Wat is Execution Only?

Execution only is een vorm van dienstverlening 'zonder advies'. De klant beslist zelf, en de financiële onderneming voert alleen orders uit.
Aansprakelijkheid

Bij execution only aanvaarden wij ‘geen aansprakelijkheid’ voor enige schade die u ondervindt van de
door u gemaakte keuzes bij het online afsluiten van een verzekering.

Als u via onze website zelf online een verzekering afsluit dan is er géén sprake van advies, maar van execution only.