Links naar andere pagina’s met nuttige informatie en diensten.

AFM
Financiële dienstverleners mogen in Nederland alleen werkzaam met een vergunning die wordt afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor het verkrijgen van die vergunning dient een financiële dienstverlener te voldoen aan een groot aantal eisen die zijn vastgelegd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AFM.

Financiële Bijsluiter
In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product. In de bijsluiter staat wat het product precies is en wat het kost. Maar ook wat de risico’s zijn en wat het product kan opbrengen. En wat er gebeurt als je eerder wilt stoppen met het product. Lees meer op deze specifieke website.

Kifid
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

Verbond van verzekeraars
Het Verbond is geen verzekeringsmaatschappij, maar een belangenbehartiger van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars.

Verzekerd met Advies
Tegenwoordig zoeken veel consumenten naast een goede prijs ook naar (lokaal) advies, vertrouwen en hulp bij het selecteren en afsluiten van de juiste verzekeringen. Nh1816 Verzekeringen speelt op deze trend in met Verzekerd met Advies. Verzekerd met Advies combineert de voordelen van online vergelijken en aanvragen en offline service met elkaar tot één product. Nh1816 is overtuigd van de waarde van de verzekeringsadviseur bij de advisering van verzekeringen.