Pensioen is niet later, pensioen is nú

Wie straks een goed pensioen wil zal zelf moeten sparen. En nog veel belangrijker: begin daar tijdig mee!

In 2014 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 67 jaar én de maximaal fiscaal toegestane pensioenopbouw is verlaagd. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar leeftijd 67 jaar in 2021.

Financiële planning

Al deze wijzigingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Het is dus belangrijk dat u inzicht heeft in uw verwachte inkomsten en uitgaven na uw pensionering.

Van der Wal geeft met haar financieel plan een zo goed en volledig mogelijk inzicht in uw financiële situatie zowel op korte als lange termijn.

Zorg voor een financiële reserve… een levensreserve!

Eigen pensioenaanvulling

  • Lijfrenteverzekering
  • Banksparen met de lijfrente-rekening
  • Levensverzekering met een gegarandeerd kapitaal op de einddatum
  • Spaargeld, obligaties of aandelen
  • Andere vormen van vermogen, zoals eigen huis of bedrijf

Nu beginnen, straks genieten

Voor meer informatie neem contact op met ons. Telefoon 0499-395248 of stuur een e-mail naar info@vdwalgroep.nl

Bekijk uw huidige pensioenoverzicht

UW PENSIOEN

door slechts een klik op de knop

(Inloggen met digi-d code). Compleet overzicht van de door u reeds opgebouwde pensioenaanspraken bij pensioenfondsen / verzekeraars, en uw AOW rechten.
UW PENSIOEN